Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- Opis projektu

Czcionka:

OD 1 SIERPNIA 2021r. DO 31 LIPCA 2022r. REALIZOWANY BĘDZIE PRZEZ GMINĘ PACZKÓW KOLEJNY PROJEKT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ. 

REALIZATOREM PROJEKTU BĘDZIE GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PACZKOWIE.

W PROJEKCIE PRZEWIDUJE PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE JEDENASTU AKCJI SPORTOWO REKREACYJNYCH DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH Z PRZYGRANICZNYCH SPOŁECZNOŚCI GMINY PACZKÓW MESTA JAVORNIK ORAZ OBEC BERNARTICE. CZĘŚĆ AKCJI BĘDZIE REALIZOWANA JAKO IMPREZY SPORTOWE DLA CHĘTNYCH W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH. POZOSTAŁE BĘDĄ IMPREZAMI REKREACYJNO-TURYSTYCZNYMI DLA CHĘTNYCH BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH I INNYCH. AKCJE ORGANIZOWANE BĘDĄ PRZEZ INSTYTUCJE ZARÓWNO NA TERENIE POLSKI JAK I REPUBLIKI CZESKIEJ.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 23 153,90 EUR (OK. 105 000 PLN), WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSI 85% CO DAJE KWOTĘ 19680,81 EUR 9 ( OK. 89 000 PLN) ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA 10% 2 315,4 EUR ( OK. 10 500 PLN). KOSZTY GMINY TO 5% WARTOŚCI OGÓLNEJ PROJEKTU CZYLI OKOŁO 5 300 PLN.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST INTEGRACJA LUDZI, INSTYTUCJI I SPOŁECZNOŚCI PO OBYDWU STRONACH GRANICY W AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI WSPÓLNYCH IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH. DZIAŁANIA LUDZI I INSTYTUCJI PARTNERÓW SKIEROWANE NA ZAPLANOWANIE WCZEŚNIEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA WEDŁUG UZGODNIONYCH WCZEŚNIEJ ZADAŃ I SPOSOBÓW REALIZACJI. POŚREDNIM CELEM JEST ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ RODZIN Z DZIEĆMI I LUDZI STARSZYCH A TAKŻE ROZSZERZENIE INTEGRACJI NA DOTĄD NIE ZNANE SOBIE SPOŁECZNOŚCI.

DZIAŁANIAMI PROJEKTU BĘDĄ WSPÓLNE I SKOORDYNOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARTNERÓW PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH NA TERENIE POGRANICZA PACZKOWSKO-JAVORNICKIEGO ORAZ UDZIAŁ W NICH CZŁONKÓW TYCH SPOŁECZNOŚCI.

AKCJE PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ NA PRZESTRZENI ROKU NA OBIEKTACH I TERENIE DZIAŁALNOŚCI PARTNERÓW PO OBYDWU STRONACH GRANICY. DOBÓR SPECYFIKI ZAJĘĆ I IMPREZ GWARANTUJE ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INSTYTUCJI PARTNERÓW ORAZ UDZIAŁ W NICH WSZYSTKICH POKOLEŃ I GRUP SPOŁECZNYCH . SKIEROWANE ONE BĘDĄ ZARÓWNO DO SENIORÓW, OSÓB CZYNNIE UPRAWIAJĄCYCH SPORT, RODZIN Z DZIEĆMI ORAZ GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY.

RÓŻNORODNOŚĆ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZAPLANOWANEJ W PROJEKCIE GWARANTUJE REALIZACJE PASJI I ZAINTERESOWAŃ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW. REKREACYJNO-ZABAWOWY CHARAKTER WIĘKSZOŚCI AKCJI SPRZYJAĆ BĘDZIE BEZSTRESOWEMU PODJĘCIU WYSIŁKU FIZYCZNEGO ORAZ INTEGRACJI UCZESTNIKÓW POPRZEZ AKTYWNE SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU.

PO STRONIE POLSKIEJ WSPÓŁPRACOWAĆ BĘDĄ W PROJEKCIE STOWARZYSZENIA I KLUBY SPORTOWE BĘDĄCY STAŁYMI PARTNERAMI W DZIAŁALNOŚCI GCSIR W PACZKOWIE. ZE STRONY CZESKIEJ PARTNERAMI PROJEKTU BĘDĄ OBEC BERNARTICE, ZŚ JAVORNIK, T.J. SOKOL BERNARTICE, HZ BERNARTICE ORAZ T.J. DINAMO JAVORNIK.

TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW PROJEKTU PRZEJAWIAĆ SIĘ BĘDZIE W POSZERZONEJ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI PRZYGRANICZNYCH. REALIZACJA PROJEKTU ZE WZGLĘDU NA ZAANGAŻOWANIE W JEGO REALIZACJI I UDZIALE RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH, POKOLEŃ I INSTYTUCJI SPOWODUJE UTRWALENIE ZNAJOMOŚCI I PRZYJAŹNI A ATRAKCYJNOŚĆ IMPREZ WZBUDZI POTRZEBĘ I STAŁĄ GOTOWOŚĆ DO PRZYGOTOWANIA I UDZIAŁU W PODOBNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W PRZYSZŁOŚCI. SPOWODUJE TO POWSTANIE POTRZEBY WSPÓLNYCH I CYKLICZNYCH SPOTKAŃ ORAZ INTEGRACJI NA POLU AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU Z PRZENIESIENIEM TEGO NA GRUNT PRYWATNY. JEŚLI WSPÓŁPRACA SPOŁECZNOŚCI OSIĄGNIE ZADOWALAJĄCY POZIOM BĘDZIE ON ZACZYNEM DO PODEJMOWANIA PODOBNYCH INICJATYW BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ALBO SPOWODUJE CHĘĆ APLIKOWANIA PO KOLEJNE W PODOBNYCH PROJEKTACH. CZĘŚĆ AKCJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PO DRUGIEJ STRONIE GRANICY CO MA SPOWODOWAĆ, ŻE W RAMACH ODPOWIEDZI NA PROPOZYCJE Z PROJEKTU W PRZYSZŁOŚCI STRONA CZESKA BĘDZIE BARDZIEJ AKTYWNA W INICJOWANIU WSPÓŁPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIAMI Z TERENU GMINY PACZKÓW. ZWIĘKSZY SIĘ ŁATWOŚCI W NAWIĄZYWANIU WSPÓŁPRACY PRZEZ INSTYTUCJE PARTNERÓW OPARTEJ NA WYPRACOWANYCH W PROJEKCIE STANDARDACH. DOŚWIADCZENIE I SATYSFAKCJA LUDZI PRACUJĄCYCH W PROJEKCIE UŁATWI IM PODEJMOWANIE DECYZJI O PRZYSZŁEJ WSPÓŁPRACY ORAZ O PRZEZNACZANIU WŁASNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ORGANIZACJĘ PODOBNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UTRZYMUJĄCYCH WYPRACOWANY POZIOM WSPÓŁPRACY.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny